تاریخچه کولیس

سرگذشت کالیپرها؛ از چین تا ژاپن انواع مختلف کولیس هایی که امروزه از آنها در بسیاری از زمینه ها و صنعت ها استفاده می شود، در گذشته داستان طولانی ای داشته اند. برخی می گویند ایده و توسعه ی این دستگاه ها ابتدا از شرق آمده. برخی دیگر معتقدند، غربیان اولین بار موفق به اختراع […]

بستن
مقایسه