بورگیج یا داخل سنج

میکرومتر ها به طور کلی به دو دسته ی میکرومترهای داخل سنج و میکرومترهای خارج سنج طبقه بندی می شوند. Bore Gauge یا میکرومتر داخل سنج ابزاری است که برای اندازه گیری داخل حفره ها و محیط های گود و عمیق ازآن استفاده میشود. انواع مختلفی از بورگیج ها وجود دارد. به طور کلی دو […]

بستن
مقایسه