گارانتی

شرایط عمومی گارانتی:

 1. تعداد دفعات گارانتی ابزارآلات اندازه گیری میتوتویو تنها یک بار در طول دوره گارنتی می باشد.
 2. ارائه خدمات رایگان، بابت مبلغ قطعات یدکی شامل گارانتی و اجرت تعمیر با نظر کارشناس فنی می باشد و مفهوم تعویض دستگاه را دربر ندارد.
 3. مشاهده خرابی و ایراد ناشی از نحوه ساخت(تولید) قبل از استفاده از ابزار شامل گارانتی تعویض می باشد.
 4. هرگونه خدمات شامل گارانتی، بدون ارائه برگه گارانتی ابزار غیرقابل ارائه می باشد.
 5. زمان گارانتی از تاریخ فروش محاسبه می گردد و این زمان نسبت به برندهای مختلف می تواند متفاوت باشد.
 6. هزینه حمل و نقل تا شرکت مهندسی دقیق ابزار سالیان به عهده خریدار می باشد.

 

 

 

موارد خارج از شرایط گارانتی:

 1. هرگونه تعمیر ابزار اندازه گیری در تعمیرگاه های غیر مجاز و هرگونه تغییر و حک بر روی ابزار
 2. باز کردن دستگاه و یا ابزار به هر علتی توسط افرادی به غیر از نمایندگی رسمی شرکت
 3. استفاده از لوازم جانبی تایید نشده و به کارگیری قطعات یدکی متفرقه
 4. هرگونه خرابی و شکستگی که در اثر عدم استفاده صحیح که ناشی از نحوه ساخت نباشد.
 5. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گردوغبار شدید، شوک الکتریکی.

 

 

بستن
مقایسه